Akademie

GRAAD 8-9

VERPLIGTE LEERAREAS

Wiskunde, Afrikaans, Engels, Natuurwetenskappe, Tegnologie, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Kuns en Kultuur, Menslike en Sosiale Wetenskappe, Lewensoriëntering.

GRAAD 10 -12

VIER VERPLIGTE VAKKE


AFRIKAANS
Afrikaans is verpligtend as leer- en onderrigtaal van die skool en word as Huistaal asook Eerste Addisionele Taal aangebied.

ENGLISH OR SEPEDI
English or Sepedi is taught as a Home Language. At least one of these languages is compulsory for learning. English is also taught as a First Additional Language.

WISKUNDE OF WISKUNDIGE GELETTERDHEID
Een van bogenoemde moet geneem en geslaag word. ‘n Leerder sal toegelaat word om vanaf Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid te vervlak, maar ‘n skuif van Wiskundige Geletterdheid na Wiskunde sal onmoontlik wees. Wiskundige Geletterdheid word aanbeveel vir ‘n leerder wat nie Wiskunde vir studie- of beroepsdoeleindes benodig nie.

LEWENSORIËNTERING
Leerders word voorberei om hul verwagtinge van die toekoms te besef, toegang tot bykomende en hoër onderwys te verkry en hul plek in die samelewing in te neem. Lewensoriëntering verskaf ‘n groter verskeidenheid loopbaankeuses aan leerders en rus hulle toe met persoonlike bestuursvaardighede wat hulle in hul volwasse lewe sal help.

KEUSEVAKKE:
KIES ENIGE DRIE FISIESE-, LEWENS- en REKENAARWETENSKAPPE

FISIESE WETENSKAPPE

LEWENSWETENSKAPPE

REKENAARWETENSKAPPE

• RTT-Rekenaartoepassingstegnologie

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

• Rekeningkunde

• Besigheidstudies

MENSLIKE EN SOSIALE WETENSKAPPE

• Geografie

• Geskiedenis

• Kuns & Kultuur

• Musiek

VERVAARDIGINGS, INGENIEURS EN ONTWERPTEGNOLOGIE

• Ingenieursgrafika en Ontwerp [Tegniese Tekene]

• Gasvryheidstudies [Hotelhouding en Spyseniering]