Sport

Die doel van sport by Hoërskool Piet Potgieter is om leerders die geleentheid te gee om sport binne ‘n goed gestruktureerde omgewing te beoefen en die loopbaangeleenthede wat sport bied, te geniet.

Die volgende sportsoorte word by die skool geniet: