Waardesisteem

Hoërskool Piet Potgieter het besluit om in 2014 ‘n waardegedrewe skool te word, eerder as ‘n reël gedrewe skool. Die verskil lê daarin dat die waardes intern tot ‘n mens is, en indien die waardes goed vasgelê is, dit outomaties die kinders se denke en keuses sal beïnvloed om die regte ding te doen. Dit is die ondersteuningsbasis vir reëls, en vervang nie die reëls nie.

In vandag se samelewing is daar soveel verkeerde rolmodelle, en situasies waar verkeerde waardes vir die kinders as korrek en reg voorgehou word, dat ons gevoel het ons kinders het nodig om in die skool hul waardes te versterk en uit te leef.

Die skool (leerders en onderwysers) het gestem vir waardes, en daaruit is spesifieke waardes vir Hoërskool Piet Potgieter geïdentifiseer. Dit word voorgestel met die akroniem ‘n LEIER.

Nalatenskap: Strewe daarna om alle situasies, mense en omgewing beter te los as wat dit was voor jy betrokke was.

Lojaliteit: Wees lojaal aan jouself, jou God, skool, samelewing en land.

Empatie: Loop ‘n myl in ‘n ander se skoene; moenie oordeel nie, help eerder.

Integriteit: Wees opreg, eerlik en verantwoordelik in alles wat jy doen en waar jy betrokke is.

Excellence: Strewe ten alle tye, en in alles, na uitnemendheid; leef voluit in alles wat jy aanpak.

Respek: Om respek te ontvang moet jy respek toon aan jouself, ander en jou omgewing.

‘n Program word tans met die leerders gevolg, waar hulle in die voogklasse besprekingsonderwerpe kry en projekte moet uitvoer. Hulle word gereeld aan die waarde van die dag herinner in Opening elke oggend.