Erekode

 • Ons gee aan God die ereplek in ons lewe en sal die Christelike Nasionale beginsels van hierdie skool voorleef;
 • Ons sal die hoof en personeel ywerig ondersteun in die handhawing van die skoolreëls;
 • Ons onderneem om orals deur ons optrede die naam van ons skool hoog te hou en uit te bou;
 • Ons sal lojaal wees teenoor die hoof, personeel, leerling-raadslede en leerlinge – ons stel ons ten doel om hulle belange onvermoeid te dien, binne skoolverband en in die gemeenskap.
 • My woord is my eer – HANDEL REG
   
 • I give God a position of honour in my life and will uphold my religious principles of this school, without offending anyone or criticizing those who do not share my principles;
 • I will eagerly support the principal and staff in upholding the school rules;
 • I undertake to uphold and to promote the good name of the school everywhere through my own actions;
 • I will be loyal towards the principal, staff, student councillors and pupils – I aim to serve their interests unwaveringly, within school context as well as in the community.
 • My word is my honour – HANDEL REG