Alumni Prestasies

Ons wil graag jou naam op hierdie tabel sien. Stuur asseblief die inligting
van jou besondere prestasies (akademies, kultureel, en/of sport) wat jy
ná skool behaal het. Klik hier.

We would like to see your name on this table. Please send the information
of your special post-school achievements (academic, cultural, and/or sport).
Click here.

NAAM/NAME MATRIEKJAAR/
MATRIC YEAR
PRESTASIES NA SKOOL/
POST-SCHOOL
ACHIEVEMENTS
1.  Marius Papenfus 1996  Klik hier/Click here
2.  Carel Oosthuizen  2006  Klik hier/Click here
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.