Etos, Visie en Missie

Etos 

Ons etos is ons beskouing oor die lewe en oor die wêreld. ’n Christelike etos beteken: Ons glo dat God die Skepper is, dat Hy alle mense gelykwaardig gemaak het en dat die Bybel en Christelike beginsels die karakter en handelinge van die skool sal bepaal. Die riglyne waarvolgens hierdie beginsels neerslag moet vind in die skool, word prakties in die Gedragskode beskryf.

Visie

’n Dinamiese instelling gerig op hoogstaande en toekomsgerigte onderwys.

Missie

  • Om elke leerder vanuit sy godsdienstige beginsels deur dinamiese en toekomsgerigte onderwys na volwassenheid te lei;
  • Om as dinamiese gemeenskapsgeoriënteerde opvoedkundige instelling doelbewuste en doelgerigte skakeling in ’n aktiewe vennootskap tussen ouers en personeel, die skool doeltreffend te bestuur en te bedryf;
  • Om ’n werkomgewing te skep waarin elke personeellid ’n sinvolle bydrae tot hoogstaande onderwys en dinamiese bedryf van die skool kan lewer;
  • Om diens te lewer aan die breër gemeenskap waar hulpbronne dit toelaat;
  • Om meelewende lede van die gemeenskap op ’n effektiewe basis by die bedryf van die skool te betrek.