Pottiekaner

Hoërskool Piet Potgieter is trots op die Pottiekaner wat drie keer per jaar verskyn.

2019

Redaksie:

Redaktrise:

René Buitendag

Bemarking:

René Buitendag

Pietie Vogel

Joernaliste:

Mariam Cassim

Kaylen Deysel

Elmerie Fourie

Josef Joubert

Salomina Joubert

Marinel Muller

Mia Olivier

Denja Pretorius

Mmotegi Mothiba

Altus van der Merwe

Anina van der Wateren

Pietie Vogel

Onderwyser:

Karin Steyn

Administratief: 

Michelle Buitendag

Joekie Lessing

 

Ons sien uit na die volgende uitgawes:

Maart

Junie

November

 

Argief

Lees al die uitgawes van die Pottiekaner.