Toeka tot Nou

Die eerste skool te Pieterpotgieterrust was die Publieke Christelike Skool wat in 1890 gestig is.  Die skool was gehuisves in ‘n hartebeeshuisie op die noord-oostelike hoek van Ruiterweg en Retiefstraat.  Die skool het waarskynlik bestaan tot 1899/1900. 

‘n Hele aantal klein skooltjies was tussen 1882 en 1890 op buiteplase in die omgewing van Potgietersrus gestig.  Die bestaanstyd van die meeste van hierdie skooltjies het gewissel van drie tot twaalf maande en word toegeskryf aan die gewoonte van die ouers om die kinders met ploeg- en oestye uit die skool te neem om met die plaaswerk te help. 

Hoërskool Piet Potgieter se deure het amptelik op 20 Januarie 1942 geopen en op hierdie dag het die hoof in die joernaal geskryf dat die volgende brief van die Sekretaris van die Skoolraad ontvang is: “Graag deel ek u mee dat die Piet Potgieter Junior Hoërskool (soos die skool vanaf 1941 bekend was) vanaf 20 Januarie 1942 omskep is in ‘n Hoërskool en as sulks geproklameer is in die Provinsiale Staatskoerant no.1724 van 12 Januarie 1942.” Die skool het met nagenoeg 286 leerlinge begin.  In 1943 was daar meer as 100 standerd 6-leerlinge en op 7 Februarie 1944 was die getalle op die tiende skooldag 367. 

Vanaf die begin van 1944 was stadigaan begin met die regmaak van die grond waar die nuwe skool gebou sou word.  Die terrein was omgeploeg deur gebruik te maak van koshuisosse en met kruiwaens en skoppe was die grond verwyder.  Op 15 Oktober 1945 het die hoof in die joernaal geskryf:  “Die sportgronde op die nuwe skoolterrein is op Saterdag so ver voltooi dat die voetbalpale opgerig word.” 

Die hoeksteen van die skoolgebou was deur die Administrateur van Transvaal Genl. J.J. Pienaar op 25 Oktober 1945 onthul.  Op 15 Oktober 1946 was daar oorgetrek na die nuwe gebou.  Die eerste groep leerlinge wat in Standerd 6 op Hoërskool Piet Potgieter begin het, het in 1946 matrikuleer.  Op 14 Maart 1947 was die nuwe skoolgebou ingewy en Me. Kreft, eggenote van die Direkteur van Onderwys, het die wapen onthul, waarna Caroline Papenfus, hoofdogter van die skool, aan haar ‘n ruiker oorhandig en die leerlinge die skoollied gesing het.

Die hoeksteen van die Elsie-Maria koshuis was op 2 Mei 1931 gelê, en na vele veraderinge en verbeteringe spog Hoërskool Piet Potgieter vandag met ‘n pragtige koshuis!

Van die eerste grond-atletiekbaan, karige pawiljoene, 1 grond hokkiebaan en slegs 1 voetbalveld, spog Hoërskool Piet Potgieter vandag met ‘n terrein waarop ons werklik trots is: 3 rugbyvelde, pragtige pawiljoene om ons atletiekbaan, die Pierneefsaal, 3 hokkievelde, 9 tennisbane en 13 netbalbane, ’n krieketveld en 5 nette, hokkie-, netbal- en rugbykamers, ’n pragtige lapa en selfs ‘n kaskarbaan!

Ons terrein is daar vir die gebruik van ons pragtige kinders. Ons skep graag geleenthede waar drome ‘n werklikheid word, gawes en talente ten volle ontwikkel kan word – ‘n platvorm vir prestasie!

Om deel van hierdie skool te wees is om deel te wees van ‘n ryk en lewendige geskiedenis, ‘n skool met ‘n sterk karakter waar doelgerigte onderwysers met liefde elke dag hul taak verrig, waar sport en kultuuraktiwiteite met entoesiasme aangepak en afgehandel word.

Hoërskool Piet Potgieter is ‘n pragtige skool in die hartjie van die Bosveld, omring deur die asemrowende Waterberge.